Banner

Tjæremiler

Tjæremiler ble mye brukt i Skibotn i gamle dager og langs Lulledalen skogssti, kan man se restene etter en slik. Tjæremiler ble bygd ved at man samla røtter og høgde dem opp til småved å la underst. Deretter la de en papp- plate under med en stokk i mellom og de stablet veden opp imot den.

Det trengtes 3 menn, fordi noen måtte være på vakt hele tiden. De brant i 3-4 døgn, men det kom an på hvor stor den var. De var plassert i enden av en nedover-bakke slik at de slapp å dra veden i oppover- bakke. De fleste brente bare 1 gang i året, fordi det var så mye arbeid med å finne røtter og tørke dem. Som oftest på våren, i hvert fall her i Skibotn....

Utnytting av utmarka var vesentlig element i datidas økonomi. Det være seg fiske, tjæremilbrenning eller utslåtter. Det var 2 grunner til det: det ga føde for mennesker og dyr, og viktigst: det ga kontanter.

Kilde : Randi Ingebrigtsen

Tekst: Stian (september 2002)