Banner

Petterøya

Kjært barn har mange navn, slik også med Petterøya.
  • Peersnes
  • Persnesset
  • Petterø
  • Pieetarinniemi
  • Pietarsaari
  • Furuholmen
  • Forraholmen
Ingen vet hvor navnet kommer fra. En sannsynlig forklaring er at en mann med navn Pietari, Per, Peder eller Petter har bodd der.

Hesteeiere i bygda pleide å føre hestene til Petterøya for å beite. Hestene var der så lenge der var noe mat, og da forlot de selv øya.

Området er verdifullt for strand og sjøfugler under trekket om våren. Når det er sein vår samles det hundre og tusenvis av fugler i dette området, mens de venter på at isen skal smelte i fjellområdene, i Finnmarka og mot Kola og Sibir.

Det er et sterkt ønske fra naturverninteresserte personer i bygda, at den menneskelige aktiviteten på øya begrenses sterkt i hekketiden. Dette fordi at fuglene ikke skal bli forstyrret. Det er bl.a. fortalt at Petterøya og området rundt, er det eneste stedet i Storfjord, hvor steinvenderen er observert.

Tekst: Tony (september 2002)
Petterøya