Banner

Nord-Troms Museum

Nord-Troms Museum blei stifta i 1979 og er et museum for de 6 kommunene i Nord -Troms. Museet har pr. i dag (febr. 2003) 6 ansatte. Hovedkontoret ligger i Nordreisa Kommune. Hver kommune har et museumskontor. Museets kontor i Storfjord ligger i Skibotn. Her er det 1 ansatt i 60% stilling. Oppgavene er mange og allsidige.

Mine hovedoppgaver for tiden er arbeid med samlingene (museet har en av Norges største gjenstandssamlinger), tilrettelegging av informasjon for publikum; (f.eks. databaser på gjenstander og foto) og formidling; nå arbeider vi med en tekstilutstilling.

Kontoret i Skibotn har kopier av alle foto som museet har samla inn i Storfjord. Disse kan alle som vil komme å se på. Kontoret selger også historiske bøker og tidsskrifter.Tekst: Solveig Braastad NTRM (februar 2003)