Banner

Skibotn marked

Skibotn Marked kan trygt kalles en annerledes opplevelse. Her kan en oppleve både samisk, finsk og svensk kultur foruten den norske. Her møtes mennesker fra alle slags miljøer. Her smelter den tradisjonelle handelen sammen med moderne kultur og åndelig oppbyggelse. Alt sammen skapt av mennesker med utspring fra Nordkalottens egens historie, i fortid og nåtid.

Markedet har pågått i flere hundre år. Sikre bevis finnes for at det var marked i Skibotn tidlig på 1500- tallet. Noen finske forskere har hevdet at det kan ha pågått marked i Skibotn før årtusentallet. I nyere tid har en hatt markedsområde i Nallavoupio (Apaja), senere like ved dagens "Skibotn Handel" og nå er det nye markedsområde ved Skibotnhallen.

UTSTILLERNE: Utstillerne kommer i hovedsak fra Sverige og Finland, men også fra bl.a. Russland, polen og Norge. Det kryr av utstillere som kan tilby deg alt fra håndlagde ting til klokker og mat.

TIVOLI: Hvert år stiller Lindstrøms tivoli opp, med karuseller for både store og små. Knallsuksess hvert år!!

Under markedet kan du oppleve både foredrag og konserter.

Tekst: Åslaug (september 2002)