Banner

Lullestien

Stien ligger like ved E8 i Skibotndalen, dalføret som streker seg fra fjorden til riksgrensa til Finland. Stien er 2,5 km lang, og har en stigning på 100 m fra start til slutt. Deler av stien går igjennom skoger som har urskogspreg, mens den andre steder går i områder hvor det er drevet skogsdrift, og hvor området er sterkt kulturpåvirka.

Skibotndalen hører til et av Norges nedbørsfattige områder. Dalen er vakker, med rik flora og fauna. På en tur langs stien kan du se ulike naturtyper som er vanlige her. I dette området vokser blant annet 16 ulike orkideer, deriblant orkideen Marisko.

Det er plassert 60 opplysningsplakater som forteller om planteliv, geologi, dyreliv og skogdriftsaktivitet.

Tekst: Torgrim (september 2002)