Banner

Leplantingsprosjektet

Troms fylkeskommune, Holt forsøksgård og Storfjord kommune gikk sammen om et prosjekt der de skulle finne ut hvilke busker og vekster som var hardføre og tåler nordnorsk klima.

Skibotn ble valgt som et av stedene i fylket der vekstene skulle prøves ut, siden det her er ekstra lite nedbør. Plasseringa av plantene ble gjort i samarbeid med Storfjord hagelag. De engasjerte landskapsarkitekter som ga råd om forskjønning av sentrene i Storfjord. Det ble planta nede ved havna, fra museumsbygningene til bedehuskapellet og i skolegården.

Prosjektet må sies å være vellykket. Nesten alle plantene har overlevd og pynter opp bygda flere steder. I skolegården har vi en hel rabatt med hansabusker og syrin som blomstrer om sommeren. Vi kan også spise rips fra leplantingsbedet.


Tekst: Magnus (september 2002)