Banner

Storfjord kommunes våpen

Storfjord kommunevåpen Våpenet til Storfjord kommune er i rødt med tre gullvalmuer stilt i tre pass. Det ble godkjent av Kongelig resolusjon 9. februar 1990.

Våpenet’s motiv er den kjente Læstadiusvalmuen. Valmuen har en spesiell tilknytning til kommunen. Den er å finne i grenseområdene ved Treriksrøysa. Den er oppkalt etter botanikeren Lars Levi Læstadius.

Og den symboliserer religiøs, kulturell og sosial enhet i Storfjord og i de tilstøtende kommuner i Sverige og Finland. Storfjord er også åsted for ”tre stammers møte”, og at vi har felles grense med tre land.

Formgiver er Arvid Sveen.


Tekst: Trine (september 2002)