Banner

Friluftsliv i Skibotn

Det finnes veldig mange muligheter friluftsaktiviteter i Skibotn alt etter hvilken årstid det er.

Fiske: Skibotn ligger langs Lyngenfjorden der det finnes flere fiskesorter, som for eksempel sei, torsk, hyse, laks, flyndre, kveite og uer. Samtidig som Skibotn ligger langs fjorden er det ikke langt til fjellet, hvor det er mange gode fiskevann der du kan få røye og ørret.

Turer: I Skibotn er det mange tur muligheter. Du kan gå små turer for eksempel til Svarteberget og Hengen. Hvis du føler for det, kan du og gå litt lengre turer til Sledo, Vardan eller Bohlmannsveien/Russeveien. I Skibotndalen er det og fin natur og veldig mange gode turstier for eksempel til Golda, Gappo eller kanskje Treriksrøysa. På vinteen kan du kjøre med skuter til Finland, Sverige, Signaldalen, Kitdalen og Oteren.

På høsten og vinteren er det fine muligheter for jakt på rype, elg eller hare.

Tekst: Ane (september 2002)