Banner

FURUSLOTTET BARNEHAGE, SKIBOTN

Furuslottet barnehage ligger vakkert til i Skibotn sentrum og er en forholdsvis ny barnehage. Barnehagens første byggetrinn ble ferdigstilt i 1990. Da var det en avdelings- barnehage. Andre byggetrinn ble avsluttet i 1998. Barnehagen var da blitt en to avdelings barnehage for 0-3 år og fra 3-6 år. Avdelingene heter Snipp og Snapp

Styrer: Marit Rasch Georgsen. marit.lund@storfjord.kommune.no

Barn under 3 år teller to plasser; dvs. de opptar to plasser på avdelingen.
Hver avdeling har ei grunnbemanning på tre voksne i til sammen tre hele stillinger.
Antall ansatte: 10
Renholder: 1

Åpningstid: kl.07.00 - 16.15
Telefon: 77 71 55 99

Priser - pr. januar 2003
  • 100% : 2.772,- + kost kr.240,-
  • 80% : 2.217,50 + kr. 192,-
  • 60% : 1.663,- + kr.144,-
  • 50% : 1.386,- + kr.120,-
  • Det ytes 50% moderasjon for søsken
    Tekst: Marit Rasch Lund